VELOCİTY Medikal Sistem


VelocityGRID, diagnostic görüntüleme, hastane PACS sistemi, CTsim ve RT tedavi planlarından (External Beam ve Brakiterapi) alınan görsellerin bir araya getirildiği bir interaktif ve online hasta kütüphanesi yaratır. Bu şekilde kullanıcıların tedavi planlarını daha etkin bir biçimde yaratıp değerlendirebileceği her hasta tedavisi için ayrı birleşik bir görünüm yaratılmış olur.
 
RT klinisyenleri için ilgili görselleri, planları ve verileri bir araya getirmenin dışında VelocityGRID, radyasyon onkolojisi bölümünü hataneye ve diğer klinik bölümlere bağlar. Çünkü VelocityGRID, kullanıcıların hasta verilerini paylaşmalarını ve değerlendirmelerini, tedavi planları üzerinde birlikte çalışmalarını sağlar; radyasyon onkolojisi bölümünün bölüm içi ve hastane ile olan iletişimini arttırır.

Birleştirilmiş RT verileri ve görseller
Kaynağı her ne olursa olsun ortak bir havuzda toplanan görselleri paylaşın ve görün.
 
VelocityGRID, kullanıcların kaynağı her ne olursa olsun ortak bir havuzda toplanan görselleri paylaşmasını ve görmesini sağlamanın yanında, bu veri setlerini tedavi planlarına ve değerlendirmelerine dahil etmelerini sağlar. Ortak bir ağ yoluyla tüm bölüm klinisyenleri oluşturulmuş hasta verilerine ulaşabilir.
 
VelocityGRID, tedavi planlama ve doz dağılımı konusunda yeni bir bakış açısı sağlayan, birçok farklı kaynaktan alınan doz bilgilerini, tedavi planlarını ve görselleri bir araya getirebilen en gelişmiş RT planlama aracı VelocityAl yazılımını da içerir.

Uzaktan erişim ve otomasyon
Herhangi bir yerden herhangi bir zamanda hasta verilerine ulaşın ve değerlendirin – görseller özel bir platformdan alınmış olsa bile.
 
Velocity kullanıcıları, rutin görüntüleme görevlerini, konturlamalarını ve onkoloji verileri üzerinde değerlendirmelerini GRID üzerinde herhangi bir yerden yapabilir. Planlama ve değerlendirme sürecinin her adımında kullanıcıların yaptığı değişiklikler gerçek zamanlı olarak kaydedilir.
 
Ortak ve uzaktan erişilebilen RT veritabanı ile farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlar hastanın tedavisi üzerine birlikte çalışabilir; birçok farklı lokasyonda çalışan bir klinisyen iş akışındaki görevlerine sürekli bağlı kalır. Kullanıcılar bir dizi RT planlama verisini hastane içi yada dışı lokasyonlardan görüntüleyebilir ve değişiklikler yapabilir. Bir kullanıcının plan üzerinde çalışmak istediğinde hastane yada merkezdeki özel istasyonlara gitmesine gerek yoktur. Kullanıcı bir yapıyı konturlamak yada sonuçları analiz etmek istediğinde, görseller ve verilere kendi ofisinden de ulaşabilir. Uyarı ve mesajlama kapasitesi, klinisyenin mobil cihazından bile verileri değerlendirmesine olanak verir.
 
Tüm hasta verileri VelocityGRID ağı üzerinden gönderildiğinde güvendedir. Hasta verileri merkezi bir sunucuda her zaman güvenli bir şekilde saklanır.