Yogunluk Ayarlı Radyoterapi (İMRT)


Üç boyutlu konformal radyoterapinin  geliştirilmiş bir şeklidir. Aynı bilgisayarlı planlama sistemlerinde yine hekimin belirlemiş olduğu tümör volümü ve sağlıklı doku volümleri göz önünde bulundurularak, bilgisayarın belirlediği, yoğunluk farklılıkları oluşturulmuş alanlardan tedavi yapılır. Böylece tümörlü dokuyu yok edecek mümkün olan en yüksek doz, normal dokuya en az hasar vererek uygulanabilir. Tedavi planlaması sırasında hastanın üç boyutlu bilgisayarlı tomografi kesitleri kullanılır. Işınlanacak tümör volümü ve yüksek doz radyasyondan korunması gereken sağlıklı dokular belirlenir.

IMRT tekniği ile planlama ve tedavi uygulaması, klasik tekniklere göre daha uzun sürmekle beraber daha yüksek oranda tümör kontrolünü daha az yan etki ile sağlaması nedeniyle iözellikle bazı kanserlerde tercih edilmektedir.

Günümüzde IMRT, prostat kanseri, baş-boyun kanserleri, meme kanseri, tiroid ve akciğer kanserinin yanında jinekolojik, karaciğer, beyin tümörleri, lenfoma ve sarkomların tedavisinde de kullanılmaktadır. IMRT ayrıca pediatrik tümörlerin tedavisinde de çok faydalıdır.