3 Boyutlu Konformal Radyoterapi


2 boyutlu klasik radyoterapide tümörün genişlik ve yüksekliğine göre tedavi sahaları belirlenirken, 3 boyutlu radyoterapide genişlik, yükseklik yanında tümörün derinliği de göz önünde bulundurulur. Bunun için geliştirilmiş bilgisayarlı planlama sistemlerine hastaların tedavi pozisyonunda çekilmiş Bilgisayarlı Tomografi görüntüleri eklenir, hekimler tarafından belirlenen tümör alanları, radyasyon fizikçisi ve radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından oluşturulan sanal simülasyon sayesinde sağlıklı doku ve organlar korunacak şekilde  en başarılı tedavi seçeneği belirlenir.

Belirlenen bu tedavi alanları, BT-simülatör’de  ( hastanın tedavi pozisyonunda Bilgisayarlı Görüntülerinin alındığı cihaz ) hasta üzerine yerleştirilen işaretler sayesinde tedavi cihazında lazerler ile çakıştırılır ve daha sonra kimi cihazlarda direk grafiler kimi cihazlarda BT  görüntüleri alınarak tedavi alanları doğrulanarak tedavi başlatılır.

3 Boyutlu Konformal Radyoterapi ile :

  • Tümör volümü ve sağlıklı doku ve organların volümleri gerçek boyutlarında değerlendirilebilir.
  • Tümör volümüne istenen oranda tedavi uygulanırken sağlıklı organların daha iyi korunması sağlanır.
  • Tedavi başarısı artar.
  • Yan etkiler azalır.